Konfirmationsforberedelse efteråret 2021

Y-klassen, tirsdage kl. 08.00 - 09.30 i Sognegården

X-klassen, torsdage kl. 08.00 - 09.30 i Sognegården


Konfirmationer 2022

I år skal man tilmelde sit barn elektronisk via dette link:
Tilmelding til konfirmandundervisning 2021/2022
(Husk at have barnets dåbs- eller navneattest klar - den skal vedhæftes tilmeldingen)

Selve konfirmationsdagen bliver på de datoer der allerede er meldt ud inden sammenlægningen af klasserne:

A-klassen ved skolestart 2021 bliver konfirmeret søndag før St. Bededag

B-klassen ved skolestart 2021 bliver konfirmeret St. Bededag (fredag)

C-klassen ved skolestart 2021 bliver konfirmeret søndag efter St. Bededag


Generelt om konfirmation i Svogerslev Kirke
 

Det normale system, når der typisk er 3 klasser er:

A-klassen : Søndag før St. Bededag

B-klassen  :St. Bededag (fredag)

C-klassen : Søndag efter St. Bededag

I tilfælde af at der kun er to klasser, samles konfirmationerne i St. Bededagsweekenden.
(A-klassen St. Bededag og B-klassen om søndagen i samme weekend)

Hvis skolen ved skolestart, det år hvor klasserne starter konfirmationsforberedelse, melder ud at klasserne måske bliver samlet fra tre til to klasser, tilbyder vi at fastholde den oprindelige konfirmationsdato i kirken.

 

Datoerne kan man hermed regne med for de næste to år af hensyn til bestilling af lokale. 

Som i mange kirker foregår konfirmationen klassevis. Dvs. at man ikke kan melde sig tilfældigt ind på en konfirmationsdato. Det kunne ellers være et  fint tilbud i forhold forskellige familiehensyn.  Det skyldes bla. at den præst, der har forberedt en klasse, har et særligt forløb med et hold. Præst og konfirmand lærer hinanden at kende og konfirmationen bliver en fin afslutning på den fælles forberedelsestid. 

At der ikke kan vælges frit mellem flere datoer skyldes også, at kirken er en af landets mindste kirker og dermed har få bænkepladser.  For at gøre pladsfordelingen så retfærdig som mulig, er det nødvendigt at have lige mange (ca. maks. 10- 11)  konfirmander pr konfirmation. Derfor er kirken nødt til at sætte klasserne ind på en dag, da det ellers ville først til mølle -princippet, og dermed alligevel ikke et frit valg for de fleste.

I et sogn med 1½ præst er det ikke pt muligt at tilbyde ekstra konfirmationsdage af hensyn til kirkens aktiviteter i øvrigt.


Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse består af samtale om tekster i biblen, om emner som næstekærlighed, tilgivelse, tro, gudsbilleder, forholdet mellem tro og videnskab.  Derudover film, ture, gæster af unge, der har været ude at rejse med kirken, vandreture og kreative projekter.

Her er et billede af nogle konfirmandkunstværker.