Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag d. 15. september kl. 19, er der valgmøde angående valg til menighedsråd landet over. Alle, der er medlemmer af folkekirken og bosiddende i Svogerslev kan blive opstillet.  På mødet vil man skulle præsentere sig selv og afstemningen foregår.  Hvis der efterfølgende indleveres mere end den ene liste, der bliver opstillet på mødet, vil der skulle være en egentlig valghandling i november.

Vi ser frem til og håber på at få nogle gode kandidater til arbejdet i Svogerslev menighedsråd og den fornemme opgave at arbejde for kirkens liv og vækst i Svogerslev. 

Opgaverne er spændende og varierede. Der er selvfølgelig en del administrativ opgaver med kirkens regnskaber og kontakt til provsti og stift.  Menighedsrådet er arbejdsgivere for kirkens personale og har ansvar for at kirkegården og kirkens bygninger vedligeholdes og er tidsvarende som arbejdsplads. Derudover er der alt indholdet, som i sognegården varetages af præsterne og et aktivtetsudvalg, hvor der både sidder folk fra menighedsrådet og andre frivillige. 

I kirken arrangerer organisten koncerter og præsterne har ansvar for gudstjenester.  Men det er meget velkomment at komme med ideer og aktivt gå ind i forskellige tiltag også i det, der foregår i kirkerummet.

 

 

 Tillykke til os alle med at vi må forsamles i kirken. Det sker dog stadig efter biskoppernes og Sundhedsstyrelsens anvisninger med begrænset antal deltagere.

Da det er nærmest umuligt at gennemføre vielser og konfirmationer har vi arrangeret det sådan, at tjenesterne holdes i et telt ved sognegården. 

Så hvis I ser et stort telt, er det er altså ikke til fester, men til kortvarige begivenheder i august og begyndelsen af september 

 

Hilsen ved døbefonten 4. søndag efter påske:

https://youtu.be/ILjUQGUMXrk

 
Se gudstjeneste til de første søndage i maj. Vi skulle have holdt konfirmation, så der er også en lille hilsen til konfirmanderne
https://youtu.be/LzmITGcdiiM

Se og hør Randi Ryes gode tanker til 2. søndag efter påske. Se facebook: Svogerslev kirke

https://www.facebook.com/praestisvogerslev/videos/218488396270381/?q=Svogerslev%20kirke&epa=SEARCH_BOX

 

    

 

 

 

 

 

        

Vi har en af landets mindste middelalderkirker (60 pl.), som giver nærhed i rummet mellem de tilstedeværende. Såvel traditionel musik som nye genrer passer godt til de hvidkalkede mure, både når vi konfirmerer, vier og begraver. Der er ikke prangende pynt, og de højeste må bøje sig for at gå under den gamle træbjælke over døren. Vi har mange frivillige, der gerne vil give mulighed for nærhed og fællesskab i sognegården. Kaffebønner bliver der selvfølgelig brugt rigeligt af som supplement til bønnerne i kirken.

Vi rykker også gerne udenfor. Her ved Svogerslev Sø og omliggende søer med udkig til fjord og marker synger vi morgensang og vandrer ture og til pinse og grundlovsdag gør vi os umage med at være ude i det fri.