Skal du i kontakt med kirken, er der mange du kan henvende dig til:

Kirkekontoret i Sognegården: Nordgaardsvej 4, 46383034 kontaktes vedr. attester og registreringer. Træffes bedst tirsdag 10.00-12.00, onsdag 15.00-17.00 og torsdag 10.00-12.00. Sikker mail til kirkekontoret.

Generelle lukkedage:
Kirkekontoret er lukket  24., 25., 26., og 31. december, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Præstekontor: Søbredden 11, 46385664 kontaktes vedr. bestilling af kirkelige handlinger dåb, vielse og bisættelser. (mandag fri) egk@km.dk

Kirkens adresse: Selve kirken ligger ud til Svogerslev Hovedgade, men har en postkasse i Strædet 4, Svogerslev

 

Præsterne tager sig af samtaler, både om eksistentielle spørgsmål, om livet og døden og alt det midt imellem - og om praktiske spørgsmål og forespørgsler om kirkelige handlinger.

Menighedsrådet svarer på praktiske og tekniske spørgsmål vedr. kirken og sognegården

Menighedsplejen beskæftiger sig med muligheden for at hjælpe mennesker i krise, økonomisk eller socialt. De er behjælpelige med spørgsmål vedr. feriehjælp og julehjælp.

Personalet tager sig af alle de daglige gøremål i kirke og sognegård.

Sognegården lejes ud til kortere receptioner efter kirkelige handlinger i Svogerslev Kirke. Kontakt Børge Dahlslund 46 38 34 13. Ved bisættelser og begravelser kan der bestilles kaffe og brød til ca. max 80 mennesker: Kontakt Lise Hansen  46360536

Kirkegården drives af personalet fra Østre Kirkegård og de er behjælpelige med alle spørgsmål vedr. pladser, vedligehold og urnenedsætning.

Kirkebladet leveres til alle husstande, takket være en dygtig koordinator og en stor flok frivillige uddelere.