TIRSDAG 17. AUGUST KL. 19.00 / KÆMP FOR KLODEN

Klodens og jordens overlevelse er et emne, som igen og igen tages op i diverse medier. Hvordan sikrer vi klodens overlevelse? Mange virksomhedsledere,
politikere og forskere har allerede engageret sig i kampen for klodens overlevelse,
men tiltagene virker ofte usammenhængende og tilfældige og af og til temmelig symbolske. Det er som om, at det er solooptræden uden retning.

I dette Vincent F. Hendricks foredrag tager han udgangspunkt i bogen af samme
navn, som bygger på, at vi skal gå sammen om opgaven. Forfatterne Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks mener, at hvis erhvervslivet, politikerne og forskningsverden går sammen i et fælles arbejde for at løse klodens livstruende problemer, vil vi kunne efterlade en bedre verden til vores børn og børnebørn. I
bogen introduceres et nyt ansvarlighedsbegreb, som de kalder for Unified Social Responsibility. Et aktuelt og tankevækkende foredrag om, at verdens problemer
skal løses i fællesskab.

Vincent F. Hendricks foredrag bringer de filosofiske tanker i spil og gør igen filosofien højaktuel.

 


TORSDAG 19. AUGUST KL. 19.30 / HELE DANMARKS HØJSKOLESANGBOG – HVORDAN BLEV DEN TIL?

Det fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær og opmærksom­hed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude, eller om at elske den brogede verden. Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye høj­skolesangbog, vil Jørgen Carlsen løfte slø­ret for de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan kombinerer man det gode gamle med det gode nye? Og så vil han naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Jørgen Carlsen (1949) er mag.art. i idéhi­storie. I perioden 1986-2017 var han
for­stander for Testrup Højskole syd for Aarhus. Han var medredaktør af Højskolesangbogens 18. udgave, medlem af Det Etiske Råd i perioden
2011-2016 samt en af ”Smagsdommerne” på DR K. Desuden er han ivrig samfundsdebattør og klumme­skribent ved Kristeligt Dagblad.