I uge 27 og 28 kan Martin Ishøy  213481 80 og Ulla Britt Sørensen 20212566 kontaktes.

 

Elsebeth Garde Kjær

egk@km.dk    

46385664 

 

Randi Rye

rry@km.dk

30368111