KONCERT I KIRKEN

Thomas Kingo – en digter af guds nåde

SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER KL.16.00

Thomas Kingo var barokkens store digter. Fra fattige kår steg han til tops på samfundets rangstige, godt hjulpet af den enevældige kong Christian den 5.s nåde og velvilje. Men han måtte sande, at der ikke var langt fra berømmelsens tinde til faldets ydmygelse.

I den kendte salme "Sorrig og glæde" slår Thomas Kingo fast at "himlen er ene af salighed fuld". Salmerne er blevet til i hænderne på en mand med livserfaring og et skarpt blik for forfængelighed og forgængelighed. Kingos salmer opfattes i dag som moderne, for vi har let ved at identificere os med dem.

Jimmi Andersen, bas, der til daglig synger i Frederiksborg slotskirke synger for, når vi sammen synger og fordyber os i Kingos salmeunivers.

Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset.