Svogerslev kirke udgiver et kirkeblad 4 gange årligt. Det udkommer i december, marts, juni og september. Bladet deles ud til alle husstande i Svogerslev af frivillige medarbejdere.

Indlæg til kirkebladet sendes til Elsebeth Garde Kjær egk@km.dk og spørgsmål vedrørende uddeling kan stilles til Ole Poulsen Tlf. 46 38 32 81

I stedet for kirkebladet, udgives i dette kvartal et månedligt nyhedsbrev, da vi pga. corona ikke kan lægge planer for aktiviteter. I øjeblikket er det kun Gudstjenester og Åben kirke der IKKE er aflyst. Nyhedsbrevet erstattes derfor af en gudstjenesteliste.