Fødsel

Fødselsanmeldelsen kommer elektronisk fra hospitalet til kirkekontoret. Er forældrene ikke gift udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk inden 14 dage

Herefter kan faderskabet godkendes. Sendes erklæringen ikke, skal faderskabet prøves ved Statsamtet.

Diverse blanketter til f.eks. navngivning udfyldes og sendes via www.borger.dk

 

                  

Dåb
Forældrene henvender sig til Elsebeth Garde Kjær  på egk@km.dk eller 46385664 vedrørende tidspunktet for dåben - samt anmelder navn på barnet.

Navn og adresse på faddere mailes til kordegnen

(Hvilke fornavne, der er tilladt, kan ses på familiestyrensens hjemmeside).

Da kirken er lille, kan vi kun have én dåb i gudstjenesten med ca. 30 deltagere. Det vil derfor være fint, hvis I har flere mulige datoer.

Læs mere om dåb http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/