​Der er netop indgået en aftale om yderligere genåbning af samfundet. 

Fra mandag den 14. juni 2021 ophæves kravet om mundbind på alle områder undtagen i den kollektive transport.
Så i folkekirken kan vi også glæde os over, at vi nu kan sige farvel til mundbindet. 

Uddrag af gældende retningslinjer for Folkekirken – opdateret den 16. juni 2021:

Der er i den seneste tid iværksat en gradvis udfasning af tidligere indførte restriktioner. Genåbningen sker på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger, hvor der vurderes at være rum for yderligere genåbning, som dog anbefales at ske forsigtigt og trinvis. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er også en del af denne gradvise genåbning, og der er derfor sket en lempelse af visse af de hidtil gældende restriktioner.

Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som normalt, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

Det betyder, at der i Svogerslev kirke må være 16 personer til søndagens Højmesse, andagter og gudstjenester. Ved øvrige kirkelige handlinger (bisættelser/begravelser, dåb og bryllup) aftales antal gæster med præsten. Man er altid velkommen til, at spørge personalet hvis man er i tvivl.

I Sognegården gælder flg.:

Havesalen

op til 35 personer ved siddende aktiviteter
op til17 personer ved alle andre aktiviteter

Krea-rummet på 1. sal

op til 16 personer ved siddende aktiviteter
op til 8 personer ved alle andre aktiviteter

Besøg på kirkekontoret
Kirkekontoret er åbent – også for personlig henvendelse.

OBS! Gældende areal- og afstandskrav skal også overholdes i Sognegården.

 

Det er muligt at læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside