Ved Adventsgudstjenesten deltager børnene fra Kirkeklubben. Bagefter der der kaffe og kage i sognegården

Det er søndag d.8. december kl. 10