Næste foredrag bliver med Bente Scavenius i d. 29. januar