Menighedsrådsmøder foregår i sognegården kl. 19.00. Møderne er offentlige.

Det næste møde er onsdag den 18. november 2020

  

Børge Dahlslund (Formand), Ebbe Henriksen (Kasserer), Susanne Kalmark Andersen, Anders Bohn (Næstformand), Martin Kelstrup (Formand for aktivitetsudvalget), Rikke Glistrup (Medlem af Bladudvalg, Kirkegårdsudvalg og Udstillingsudvalg), Martin Leth (Sekretær), Henriette Moesby (Kontaktperson og Formand for valgbestyrelsen), Randi Rye (Sognepræst) og Elsebeth Garde Kjær (Sognepræst kbf)

 

Menighedsrådsformand

Børge Dahlslund, telefon: 26 28 30 92, email borge@dahlslund.dk

 

Næstformand

Anders Bohn

 

Kasserer

Ebbe Henriksen

 

Kontaktperson

Henriette Moesby

 

Susanne Kalmark Andersen

 

Martin Kelstrup (formand for aktivitetsudvalg)

 

Rikke Glistrup (Medlem af Bladudvalg, Kirkegårdsudvalg og Udstillingsudvalg)

 

Martin Leth, sekrætær

 

Kirkeværge (uden for rådet)

Hans Draabe Jensen

 

Suppleanter

Carsten Hogstad

 

Fotos: emj-photography